Financiële administratie
Besparing op uw accountantskosten en financiële administratie
De financiële activiteiten richten zich grotendeels op het proces dat vooraf gaat aan de werkzaamheden van een accountantskantoor en vormen derhalve een voordelig alternatief voor een accountantskantoor.

A-fair heeft namelijk wel de expertise in huis en berekent daarvoor hele redelijke tarieven. Uw eigen accountant mag de bal inkoppen door middel van de finishing touch in de vorm van de verklaring bij de jaarrekening of de handtekening onder het audit package (voorbereiding op groepsconsolidatie) of het duediligence onderzoek.

  • Tussentijdse overzichten
  • Assisteren bankiers, financiers bij cliënten in zwaar weer (bijzonder beheer)
  • Samenstelling jaarrekening
  • Samenstelling balansdossier t.b.v. accountantscontrole
  • Waardering onderneming inclusief opstellen verkoopbrochure
  • Uitvoeren van due dilligence (haalbaarheids-) onderzoek bij verwerving van een onderneming
  • Consolideren
  • Audit package samenstellen voor de (buitenlandse) moedermaatschappij.

Vraag bij een overname van een onderneming eerst een secondopinion aan de experts van A-fair!

Waarom bij dure organisaties uw licht opsteken bij overnames tot € 10 miljoen? Steek rustig uw licht op bij A-fair, waar meer met dit bijltje is gehakt en waarbij de belangen van de mkb – ondernemer vertrouwd, discreet en naar tevredenheid zijn behandeld.

Kortom, uw financiele administratie is in goede handen bij a-fair.