Administratief
De administraties worden gevoerd met een tweetal pakketten op ons kantoor of via internetboekhouden.
De jaarrekening komt vervolgens bijna automatisch tot stand, nadat eerst de kolommenbalans is “uitgewerkt”.De mogelijkheid bestaat dat cliënten over onze schouders meekijken. Anders gezegd, zij hebben te allen tijde inzicht in de administratie van hun onderneming.Dat cliënten zelf hun administratie invoeren zien wij niet zo zitten. Daar hebben ze A-fair toch voor benaderd? Zolang de onderneming nog niet de omvang heeft bereikt dat een eigen administrateur kan worden aangetrokken is dit de beste oplossing. Schoenmaker blijf bij je leest zouden we eraan willen toevoegen.

Op het moment dat het bedrijf eraan toe is een eigen administrateur aan te trekken vervult A-fair graag de rol van ervaren coach, inwerker en vraagbaak. Zo komt de overgang zo geruisloos mogelijk tot stand. De rol van A-fair schuift dan automatisch op naar die van accountant.

Als tussenoplossing kan internetboekhouden worden ingevoerd. U bepaalt zelf welke werkzaamheden u doet en welke nog niet. In het begin zal A-fair het leeuwendeel verzorgen, later slaat de balans naar uw onderneming door.

  • Financiële administratie
  • Privé administratie vermogende particulieren
  • Salarisadministratie
  • Verzorgen aangiften (vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, successierecht endividendbelasting)
  • Publicatieverslagen, notulen AVA
  • Naleving huwelijks voorwaarden.