De ene keer wilt u praten met ons over de resultaatontwikkelingen, de marketing, de arbeidsovereenkomsten, dan weer over de cash flow, of over een mogelijke investering, uw pensioen, een bedrijfsovername, uw financiële planning, bedrijfsfinanciering, de automatisering, uw testament.

U bepaalt het onderwerp, anders komen wij wel met een voorstel.

Hoe werkt het?

U gaat met een winkelwagen door ons magazijn.
Op de stellingen liggen de adviespakketten met verschillende kleurenstickers voor u klaar.
Als u uitgewinkeld bent komt u naar de kassa en wordt de rekening opgemaakt.
De blauwe stickers kosten één uur van het budget, de gele twee uur, de groene drie uur en de rode vier uur.
De paarse stickers geven aan dat een aparte afspraak moet worden gemaakt. De hierbij horende werkzaamheden zijn dusdanig omvangrijk, dat eerst een begroting opgesteld moet worden, die door u goedgekeurd dient te worden.
Gedacht kan worden aan de wervings- en selectieprocedure bij het aantrekken van een nieuwe medewerker, de begeleiding bij de koop van een onderneming of het voeren van een arbitrageprocedure.
Heeft u nog voldoende tijd van uw abonnement over dan zouden zelfs de werkzaamheden van de paarse sticker er nog onder kunnen vallen.

Abonnementen worden per jaar vooraf in rekening gebracht en moeten ook vooraf worden betaald. Niet gebruikte uren kunnen niet worden meegenomen naar de nieuwe periode. Een abonnement kan op iedere eerste dag van de maand ingaan.

De abonnementen beginnen bij 24 uur per jaar. Dit is echt het minimum.
We moeten wel de tijd hebben om het contact met u op te kunnen bouwen, u te begrijpen, om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Interesse?

Neem dan contact met ons op.